...به قلم نواب

اینجا نواب با قلمش گرد روزگار را از شیشه ی دلش پاک می کند

...به قلم نواب

اینجا نواب با قلمش گرد روزگار را از شیشه ی دلش پاک می کند

...به قلم نواب
آخرین نظرات

تا دیروز سایه ی همدیگر را با تیر می زدند اما چه شده که به یکباره رسانه های یک طیف می شوند بلند گوی تبلیغاتی طیف دیگر؟ منظور رسانه های حامی آقای روحانی است که اخیرا و مخصوصا بعد از ثبت نام آقای احمدی نژاد به یکباره تغییر موضع داده اند و شده اند بلندگوی تبلیغاتی آقای احمدی نژاد. البته به  سبک و سیاق خودشان و البته به سبکی که مرغ اخلاق تیر زده نشود (به گفته ی آقای روحانی). البته این مرغ اخلاق دیگر آنقدر مورد حمله قرار گرفته است که اکنون لخت و عور وسط گود انتخاباتی قُد قُد می کند و همگی به او می خندند.

 برگردیم به حکایت روزهای اخیر که برای گرفتن قالب پنیر (منظور رسانه های حامی دولت هستند) به دنبال تعریف از حریف هستند. مشخص است که هرگز هیچ کسی در قبال حریف خودش دست به چنین کاری نمی زند. اما چرا این اتفاقات رخ داده است؟ تیم آقای روحانی با مطرح کردن آقای احمدی نژاد و همچنین ارائه ی تحلیل در قبال فعالیت های او سعی در بالا نگه داشتن این فرد در اذهان عمومی دارند. دلیل این امر اینست که بالا بودن احمدی نژاد در سطح افکار عمومی یعنی برد تیم آقای روحانی. چرا که این نوع مطرح کردن یعنی تحریک اذهان نسبت به گذشته ی آقای احمدی نژاد ( چه حقیقی و چه ساختگی) و اعلام خطر به مردم که اگر این فرد به میدان بیاید چنین می شود و چنان می شود. عمده ی این مطرح کردن ها توسط رسانه های حامی دولت فعلی و رسانه های اصلاح طلب در حال انجام است که این خود جای تامل دارد. چرا که رسانه های اصولگرا و حتی رسانه هایی که در دولت آقای احمدی نژاد تریبون اصلی وی به شمار می رفتند اکنون استراتژی سکوت را در اعتراض به حرکت احمدی نژاد در قبال رهبری پیش گرفته اند. البته از طرفی رسانه های اصولگرا با مطرح نکردن آقای احمدی نژاد در صدد کاهش میزان حساسیت جبهه ی مقابل در نسبت به آقای احمدی نژاد هستند. چرا که با توجه به حرکت های عجیب آقای احمدی نژاد در ماه های اخیر هر گونه تمرکز بر وی توسط رسانه های اصولگرا یعنی ریختن آب به آسیاب رقبا. البته این نگاه مورد تایید برخی از حامیان آقای احمدی نژاد نیست و تمام قدر در حال دفاع از او و توجیه اشتباهات او هستند. (به قسمت دوم: سه تفنگدار مراجعه کنید) البته دلیل اصلی آقای احمدی نژاد نیست. بلکه فعالیت ها و حواشی پیرامون او است که در شرایط فعلی برای افزایش رای جبهه های مقابل وی بسیار سودمند است. دو تکنیک اصلی اقناعی توسط تیم آقای روحانی و رسانه های حامی آنها (خودآگاه یا ناخودآگاه) در حال انجام است. یکی زمینه چینی و دیگری ایجاد هراس اخلاقی. البته هر دو تکنیک ممکن است ناخودآگاه رخ دهند. در تکنیک اول رسانه ها و تریبون ها مواردی را برای زمینه چینی در اذهان عمومی فراهم می کنند تا در موقعیت مناسب آن را به برجسته سازی در تکنیک های اقناعی تبدیل کنند. در واقع زمینه چینی مقدمه ی برجسته سازی است. رسانه های حامی دولت فعلی اکنون در حال زمینه چینی هستند. آنها با پرداختن به حواشی موجود پیرامن آقای احمدی نژاد اذهان را به سمت این موضوع می برند که وی خطری جدی برای کشور به حساب می آید. این زمینه چینی با کلیدواژه هایی مثل "دزدی" " اختلاس" " نا کارآمدی" "نافرمانی از رهبر" " تورم" و... در حال انجام است. ابزار این زمینه چینی هم تحلیل های آماری از دوران ریاست جمهوری وی می باشد. پیش بینی می شود که میوه ی این زمینه چینی نزدیک به انتخابات و در مناظرات انتخاباتی چیده شود اگر آقای امدی نژاد رد صلاحیت نشود. یعنی زمانی که اذهان عمومی مردم نسبت به کلیدواژه ها آماده است. اما اگر وی رد صلاحیت شد مطمئنا تاکتیک تغییر می کند و هم کیشان احمدی نژاد را در راس قرار می دهند. نکته: در برجسته سازی به دنبال این هستند که مردم به چه چیزی فکر کنند نه اینکه چگونه فکر کنند. در حال حاضر فکر کردن به آقای احمدی نژاد و تیم اطراف او آن هم به صورت دلهره آمیز و رعب آور به نفع رقبای حزب و گروه آقای احمدی نژاد یعنی تیم آقای روحانی و جبهه ی اصلاح طلب است.

 تکنیک دومی که به کار می رود مساله ی برچسب زنی است. در برچسب زنی مجموعه ی ویژگی هایی به صورت ایده آل متصور می شود و بعد مصادیق عمومی در جامعه مانند افراد، گروه ها، احزاب و... را با این ویژگی ها مقایسه می کنند. ذره ای انحراف به معنای کجروی آن مصداق است. به عنوان مثال فرض کنید برای زندگی در یک دهکده مجموعه ای از ویژگی های ایده آل را در نظر بگیریم. بعد بگوییم فرد الف به دلیل نداشتن یکی از این ویژگی های واجد شرایط زندگی کردن در این دهکده نیست. اینجاست که آن فرد برچسب کجرو می خورد و تا آخر در اذهان عمومی به عنوان کجرو شناخته می شود. اکنون دهکده ی متصور آقای روحانی و تیم همراهش ویژگی هایی دارد که با آن ویژگی ها به مقایسه ی افرادحاضر در گود انتخاباتی می پردازند. یکی از افرادی که در این مقایسه به او پرداخته می شود آقای احمدی نژاد است. سپس نتیجه گیری مغرضانه ای صورت میگیرد که وی واجد صلاحیت حضور در دهکده ی ما نیست پس کجرو و کج اندیش است. البته در بین ویژگی های متصور برای جذب اذهان عمومی برخی از ویژگی ها را طوری انتخاب می کنند که در تیم مطرح کننده ی ویژگی ها یعنی تیم آقای روحانی کاملا تحقق پذیرفته اند. 

خروجی این تکنیک ایجاد هراس اخلاقی پیرامون آن مصداق متصور است که هر کسی از بین طیف رقبا می تواند باشد. حال ممکن است آقای احمدی نژاد، آقای رییسی، آقای قالیباف و یا هر کسی دیگری باشد. البته این نکته را همین جا گوشزد می کنم که این تکنیک توسط بقیه ی نامزدها هم با قوت و ضعف در حال انجام است و محصور به تیم آقای روحانی نیست. دلیل اینکه چرا این تکنیک را با فعالیت های آقای روحانی و تیم اطراف او تطبیق دادیم اینست که در این قسمت از سیر موضوعی قصد بررسی چرایی پرداختن رسانه های اصلاح طلب و حامی دولت به اخبار آقای احمدی نژاد را داریم.

حال زمانی که هراس اخلاقی پیرامون فردی ایجاد شد افکار عمومی مردم به سختی می توانند وی را به عنوان فرد مصلحی قبول کنند. با استفاده از این دو تکنیک در حال حاضر در صدد ایجاد هراس اخلاقی پیرامون رقبا هستند. در تحلیل این دو تکنیک می توان گفت که مورد اول می تواند بر مصادیق حق و صادقانه جلو برود و مورد دوم بر مصادیق کاملا دروغ و کذب. که متاسفانه از طرف هر دو نفر حریم این موارد شکسته شده است.

ابتدای ورود آقای احمدی نژاد به گود انتخابات، دو خطای راهبردی توسط آقای روحانی و تیم همراهش رخ داد. خطای راهبردی که تیم آقای روحانی در ابتدا داشتند این بود که به یکباره و با ثبت نام آقای احمدی نژاد دلهره ی عجیبی در رسانه های آنها به وجود آمد. این یک خطای راهبردی برای مبارزات انتخاباتی آقای روحانی بود. آنها با این عمل خود به تیم آقای احمدی نژاد این علامت را دادند که عیب و نقصی در تیم آقای روحانی وجود دارد که از او ترس دارند (البته نه اینکه آقای احمدی نژاد ترسی داشته باشد بلکه این حالت به یکباره به وجود آمد و به یکباره هم از بین رفت ولی اثرات خود را گذاشت). تیم آقای احمدی نژاد هم تا حدودی متوجه این موضوع شدند و به مانور روی آن پرداختند. این اشتباه ناشیانه در بار دوم توسط تیم رسانه ای آقای روحانی و با سانسور کردن قسمتی از نشست خبری آقای روحانی در وبسایت آنها انجام شد. حتی ارائه ی تحلیل های سراسیمه نیز در فضای مجازی و حقیقی توسط رسانه های اصلاح طلب و حامی دولت در مورد آقای احمدی نژاد حاکی از دو مساله است. یکی بالا نگه داشتن آقای احمدی نژاد در افکار عمومی که این به نفع دولت آقای روحانی است. و دیگری وجود نوعی ترس از حضور رقبای خود می باشد. البته این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که نفس حضور آقای احمدی نژاد باعث بالا رفتن آرا در سبد اصلاح طلبان خواهد بود.

اهم برداشتی که می توان داشت اینست که با تعریف و تمجید از زاغک پنیر به منقار، نوعی رفتار مزورانه در پس پرده ی این فعالیت ها دیده می شود که متاسفانه همان مرغ اخلاق آقای روحانی سر بریده می شود و در این بین مردم جز سردرگمی چیزی عایدشان نمی شود. 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">