...به قلم نواب

اینجا نواب با قلمش گرد روزگار را از شیشه ی دلش پاک می کند

...به قلم نواب

اینجا نواب با قلمش گرد روزگار را از شیشه ی دلش پاک می کند

...به قلم نواب
آخرین نظرات

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

مادران صف بکشید تا ببینند شمار شما هزاران شیار را نشانی می دهد. حسرت دل یکی از شما برای به آغوش کشیدن فرزند .....که نه، ......تابوت که نه،........ استخوان های جگرگوشه تان غمی دارد به وسعت وجب به وجب تپش قلب جهان. صدام که سهل است، با همین مادران به جنگ هزاران صدام رفته ایم و پیروز برگشته ایم..........

چرت پراکنی های امروز ما اما هر روزه است. از سر چرت های ماست که لبخند برادر شهیدمان محصور قاب مانده است. تا کی مادری ببیند فرزندش می خندد و او بگرید به حال  قابهای هرزه ی امروزه ی ما............. شعار، شعار، شعار. تا کی مادری را شعار گونه به پاس همت فرزندش بخوانیم و از اوقدردانی کنیم اما.... ......................... بگذریم. شعار اینگونه شکل می گیرد که حرف سرخ را زرد تفسیر کنیم، حرف مقاومت را درد تفسیر کنیم، حرف لبیک بر حسین علیه السلام را برگ به برگ و چشم بسته غلط تفسیر کنیم. شعار اینگونه شکل می گیرد که اخم بر دشمن را وهم تصویر کنیم. آدرس غلط شیطان های زاهد مآب گرداب مصلحت های خودساخته را دوچندان می چرخاند. و اما مصلحت اسلام های زرد و خمیری............
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۹۳ ، ۰۲:۱۹
نواب همتیان